EDITOR'S PICKS

Opinions, views, facts... tweets, links, articles, RSS...

Updated 2022-07-06

Alla: https://www.mtk.fi/-/eläinpalkkiot
 “Ruokaviraston ilmoittama maksatusten viivästyminen aiheuttaisi suurelle joukolle tiloja täydellisen kassakriisin.” // “Ruokaviraston viimeviikkoinen ilmoitus EU:n eläinpalkkioiden maksatusten viivästymisestä on tyrmistyttävä. Eläinpalkkiot ovat vuoden tärkein tukimuoto erityisesti eteläisen Suomen nautakarjatiloille. Kustannusten rajun nousun vuoksi valmiiksi kriisissä olevat maito- ja nautatilat elävät nyt maksamattomien laskujensa kanssa epävarmuudessa kymmenien tuhansien eurojen tulovirrasta. Tälle epävarmuudelle on saatava nopea loppu, johtokunta vaatii.” // “MTK:n johtokunta varoittaa suomalaisen kotieläintuotannon hallitsemattomasta alasajosta,,,”

What I understad, the launch (below) was planned earlier, to take place is 2022 and is now postponed until 2023.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.